top of page
Search

HydroG(re)EnergY-Env - Goslar, Germany meeting

ENG INCDPM Bucharest, as Coordinator of the project entitled "New technology to produce hydrogen from Renewable Energy Sources based on AI with optimized costs for environmental applications " - HydroG(re)EnergY-Env, participated together with representatives of Politehnica University Bucharest and WING Computer Group to the progress meeting organized on May 26, 2023, in the city of Goslar, Germany. The consortium of the project financed by the European Smart Energy System Program ERA-Net Micall20 is formed by 8 organizations from Romania, Spain, Latvia, and Germany. The meeting, organized at the premises of the Clausthal Technical University, aimed to present the status of the activities related to each of the partners and to identify the best solutions for solving the problems arising in the implementation of the project. At the same time, three working groups were established during the meeting to facilitate the fulfillment of the specific objectives of the project, and an on-site work visit was carried out during which the way of using hydrolyzers with different capacities was presented. The following steps in the implementation of the project consist of performing physical experiments on the hydrogen produced by the prototype made by the Romanian partners to be used in the field of environmental protection, performing numerical simulations, and using the avatarization of the hydrogen production and storage flow. We thank to our partner Clausthal Technical University for the impeccable organization of this event.

RO INCDPM București, în calitate de Coordonator al proiectului cu denumirea ”Tehnologie inovativă pentru producerea hidrogenului din surse de energie regenerabilă, bazată pe IA, cu costuri optimizate pentru aplicații de mediu” – HydroG(re)EnergY-Env, a participat împreună cu reprezentanți ai Universității Politehnica București și WING Computer Group în cadrul întâlnirii de progres organizate în data de 26.05.2023, în orașul Goslar, Germania. Consorțiul proiectului finanțat prin Programul european Smart Energy System ERA-Net Micall20 este format din 8 organizații din țări precum România, Spania, Letonia și Germania. Întâlnirea, organizată la sediul Universității Tehnice Clausthal, a vizat prezentarea stadiului realizării activităților aferente fiecăruia dintre parteneri și identificarea celor mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor apărute în implementarea proiectului. Totodată, în cadrul întâlnirii au fost constituite trei grupuri de lucru pentru a fi facilitată îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului și a fost realizată o vizită de lucru in situ în cadrul căreia a fost prezentat modul de utilizare a unor hidrolizoare cu diferite capacități. Pașii următori în implementarea proiectului constau în efectuarea experimentelor fizice privind hidrogenul produs de prototipul realizat de către partenerii români pentru a fi utilizat în domeniul protecției mediului, realizarea simulărilor numerice și utilizarea avatarizării fluxului de producere și stocare a hidrogenului. Mulțumim partenerului Universitatea Tehnică Clausthal pentru organizarea ireproșabilă a acestui eveniment.

54 views

Comments


bottom of page