top of page
Search
  • Writer's pictureINCDPM

Molecular Biology Laboratory grand openingThe National Research and Development Institute for Environmental Protection together with the Ministry of Environment, Water and Forests is inaugurating the Molecular Biology Laboratory, with a biosafety level II, which aims to monitor the SARS-CoV-2 virus in wastewater in Romania. The project is funded by the European Commission through the Emergency Support Instrument (ESI), and the results of the sample processing will be transmitted to the Ministry of Environment, Water and Forests, in order to ensure Romania's reporting as a Member State to the European Commission.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor inaugurează Laboratorul de Biologie Moleculară, cu un nivel II de biosiguranță, ce are ca scop monitorizarea virusului SARS-CoV-2 din apele uzate din România. Proiectul este finanțat de Comisia Europeana prin Emergency Support Instrument (ESI), iar rezultatele obținute în urma prelucrării probelor vor fi transmise către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea asigurării raportării României în calitate de stat membru, către Comisia Europeană.

51 views

Recent Posts

See All
bottom of page