top of page

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A STURIONILOR SĂLBATICI DE-A LUNGUL DUNĂRII DE JOS

despre proiect
Smart Tablet

DESPRE PROIECT

Proiectul ”Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos” – cod C2/I4.4. este finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”, Investiția 4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă, Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității, Jalon 39 - Rețea operaționalizată de monitorizare, comunicare și transmitere date a sturionilor sălbatici.

titlu

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A STURIONILOR SĂLBATICI DE-A LUNGUL DUNĂRII DE JOS

VALOARE PROIECT: 49.800.000 lei fără TVA

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: Septembrie 2022 – Iunie 2024

Chart analysis

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general vizează investiții în îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de mediu și creșterea rezilienței în domeniul biodiversității prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos (1500 km), coroborat cu Inteligenta Artificiala (IA), în vederea implementării unei reforme de redresare împotriva braconajului în acord cu ținta ''zero-toleranță pescuit ilegal'' setată de Comisia Europeana (CE) în European Green Deal și a efectelor schimbărilor climatice ce afectează populația de sturioni.

Obiective specifice:

O1) Realizarea unei infrastructuri pentru crearea unui Centru de Monitorizare Alarmare și Verificare Genomică a Sturionilor Sălbatici (CmAvG-Sturioni) și a unei Bănci de date conectate la rețeaua Europeană prin:

O2) Realizarea unei infrastructuri de mediu de monitorizare in-situ (1500 km) prin rețele reziliente a condițiilor de migrare, zonelor de reproducere a sturionilor de-a lungul Dunării, zonelor costiere și a parametrilor de mediu (calitate si nivel apă, etc. )

O3) Realizarea suportului tehnic bazat pe digitalizare necesar rețelei LORA-NET si CmAvG-Sturioni

  • Activitatea 1 - Acțiuni premergătoare implementării investiției

 

  • Activitatea 2 - Reabilitarea/Renovarea clădirii din incinta INCDPM pentru CmAvG-Sturioni

 

  • Activitatea 3 - Achiziționarea echipamentelor și a tehnicii de centralizare, prelucrare, stocare și vizualizare a datelor privind ruta de migrare și comportamentul sturionilor marcați cu emițătoare ultrasonice (intern) și emițătoare de alarmare (extern)

 

  • Activitatea 4 - Achiziționarea echipamentelor de monitorizare și măsurători în teren pentru urmărirea sturionilor sălbatici marcați cu emițătoare ultrasonice și a condițiilor hidrodinamice de migrare

 

  • Activitatea 5 - Realizarea testelor și punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare on-line pe 1500 de km a sturionilor sălbatici marcați cu emițătoare ultrasonice și de alarmare

 

  • Activitatea 6. Activitatea de diseminare, informare și publicitate a proiectului

obiectiv

Principalul rezultat va fi îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de mediu și creșterea rezilienței în domeniul biodiversității prin realizarea unei rețele tip LORA-NET conectată la sisteme de monitorizare upgradate ale sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos (1500 km), coroborat cu Centru de Monitorizare Alarmare și Verificare Genomică a Sturionilor Sălbatici (CmAvG-Sturioni) care include și Laboratorul de secvențiere genomică (Lsg)

 

Implementarea proiectului va permite digitalizarea activității de monitorizare a evoluției ecosistemelor din zonele umede aferente cursului Dunării între Porțile de Fier 2 si Marea Neagră, rețeaua LORA-NET permițând instalarea de senzori de monitorizare a condițiilor de mediu din zona de acoperire radio. Punctul forte al noului sistem constă în faptul că, pe lângă emițătoarele ultrasonice utilizate de către INCDPM București începând cu anul 2011, vor fi implementate un emițătoare de alarmare prin semnal GNSS (localizare) și marcare fotochimică la momentul capturării. Astfel, se vor elimina incertitudinile privind autorii infracțiunilor de braconaj, prin alertarea directă a instituțiilor de control și monitorizare.

Totodată, în sectorul de Dunăre monitorizat, care include și zona costieră a Mării Negre, se vor putea decela spațial zonele de reproducere, iernare si hrănire.  Prin aceste acțiuni vor fi asigurate cerințele în acord cu ținta ”zero-toleranță pescuit ilegal” setată de către Comisia Europeana (CE).

Image by Markus Winkler

REZULTATELE PROIECTULUI

rezultate
1519801757820.jpg

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – INCDPM BUCUREȘTI

Adresă: Spl. Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031, București, ROMANIA

Telefon:  +40(0)213052600, Fax: +40(0)213182001

Website: www.incdpm.org

E-mail:  incdpm@incdpm.ro

contact

Comunicat de presă - click to read

Facebook - click to read

Man Trying App

MEDIA

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial

bottom of page