top of page
Comisia-Europeana-Logo.png
download_edited.png

MONITORIZAREA NAȚIONALĂ A APELOR REZIDUALE SARS-CoV-2

img2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextul privind programul de monitorizare a apelor uzate

În perioada de implementare a proiectului (01.01.2022 – 30.09.2023) s-a dezvoltat un laborator de biologie moleculară complet dotat pentru monitorizarea Covid 19 și a variantelor acestuia în apele uzate și începând cu data 19.07.2023 s-a realizat săptămânal eșantionarea din 7 puncte din București strategic selectate și analiza probelor.

Monitorizarea virusului SARS-CoV-2 din apele reziduale presupune parcurgerea următoarelor etape: colectarea săptămânală a probelor din cele 7 puncte stabilite din București, recepția probelor, prelucrarea primară a acestora, extracția ARN, amplificarea extractelor, interpretarea datelor, secvențierea probelor pozitive, iar la final interpretarea și raportarea datelor obținute.

După ce probele sunt prelevate din teren și recepționate, acestea sunt supuse pregătirii primare. Etapa implică alicotarea probelor în volume mai mici în tuburi de 50 de mL, cărora li se adăugă controlul de proces BCoV. Ulterior, după o centrifugare de 10 minute, 14 mL din acestea sunt transferate în tuburi cu membrană filtrantă Vivaspin 20 (Millipore) și centrifugate 15 minute pentru ultrafiltrare. În urma colectării concentratelor din apa uzată în tuburi Eppendorf (2 mL), probele prelucrate pot fi pregătite pentru extracție și încărcate în extractorul automat QIAcube. Pentru etapa de amplificare a ARN-ului viral, extractele obținute sunt cuplate cu un mix enzimatic pentru reacția PCR la care se adaugă sondele specifice coronavirusului pentru genele BCoV, N1 și N2. Astfel, mixul poate fi încărcat în placa QIAcuity 26K 24-well și introdus în QIAcuity Digital PCR pentru analiză. În cazul în care rezultatele obținute prin Digital PCR indică probe pozitive, acestea pot fi supuse secvențierii cu ajutorul aparatului MiSeq Illumina în scopul determinării posibilelor mutații din genomul virusului SARS-CoV-2.

Rezultatele obținute în urma prelucrării probelor vor fi transmise către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea asigurării raportării României în calitate de stat membru, către Comisia Europeană.

 

Perspective viitoare

După derularea proiectului "Sprijin pentru statele membre în vederea stabilirii unor sisteme naționale, a unor puncte de colectare locale și a unei infrastructuri digitale pentru monitorizarea Covid 19 și a variantelor sale în apele reziduale", se propune extinderea ariei de cercetare pe întregul teritoriu al României.

PROIECTUL SARS-COV-2

s1695897287.png
bottom of page